Pravno obvestilo

1. Pogoji uporabe avtorskih vsebin

Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine ipd.), vsebovane na spletnih straneh www.espresso.si, so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del izdelka oz. ga želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

Uporabnikom je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo (link) na te spletne strani. Za reklamno pasico lahko kontaktirajo administratorje na illy@espresso.si.

Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani www.espresso.si pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

Lastniki strani www.espresso.si si pridržujejo pravico spremeniti pogoje, ki bodo spremenjeni objavljeni na www.espresso.si/pravno-obvestilo/.

2. Komunikacija

Ponudnik bo z naročnikom lahko stopil v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če naročnik temu ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasno sporočilo,
 • pošiljatelj bo razločno viden,
 • različne akcije, promocije, nagradne igre in druge tržne tehnike bodo kot takšne označene,
 • željo prejemnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

3. Izključitev odgovornosti

Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti dostop do svoje spletne strani zaradi tehničnih ali drugih težav. Ponudnik ni odgovoren za povrnitev morebitne škode in stroškov, ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja ali nedelovanja spletne strani. Ponudnik ne zagotavlja točnosti, popolnosti in pravilnost vsebin, objavljenih na spletni strani, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik zaradi zanašanja na objavljene vsebine.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletnih strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito svoje opreme pred dostopom do in uporabo spletne strani.

4. Varovanje osebnih podatkov

V primeru, da nam na straneh www.espresso.si posredujete katerikoli osebni podatek, bomo spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov:

 • Podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba.
 • Naročniki na naše e-novice se lahko kadarkoli odjavijo iz baze naročnikov s pomočjo obrazca, ki ga na opaznem in enostavno dostopnem mestu objavljamo v vsakem sporočilu. Dogaja se, da ljudje vpišejo na listo naročnikov tudi svoje prijatelje. Tega žal ne moremo preprečiti, zato ponudimo v vsakem sporočilu preprost način za odjavo. V kolikor sporočila kljub odjavi še vedno prejemate, se vam za to iskreno opravičujemo. Napako bomo čim prej popravili.
 • Naše baze e-poštnih naslovov redno čistimo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami.
 • Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov naročnika. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi naročnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla, ter z ustrezno programsko opremo (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

5. Zaščita pred neželeno pošto

Kontaktni obrazci na tem spletnem mestu so zaščiteni s storitvijo Google reCAPTCHA, zato veljata Googlova pravilnik o zasebnosti in pogoji storitve .

6. Evidenca podatkov videonadzora v trgovini ILLY SHOP

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec zbirke osebnih podatkov: Espresso d.o.o., Tržaška cesta 330, 1000 Ljubljana, 01 422 84 01, info@espresso.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): 01 422 84 01, Barbi Čar

Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje življenja posameznikov in premoženja

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 74. do 77. člen Zakona o varstvu posebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZlnfP, 51/07 – ZustS-A, 67/07, 177/20 – ZVOPOKD)

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: direktor, pooblaščena oseba, policija, izvajalec oziroma vzdrževalec sistemov videonadzora

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: Podatki se hranijo v povprečju 30 dni.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:
Posameznik, ki je bil zajet z videonadzorom, ima skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov pravico dostopa po 15. členu splošne uredbe. Navedeni člen določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljalca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namen obdelave,
 • vrsta zadevnih osebnih podatkov,
 • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • kadar je mogoče predvideno hrambo osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, materiala, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da se od upravljalca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22 (1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kopijo posnetkov se posamezniku načeloma zagotovi brezplačno (5. odstavek 12. člena Splošne uredbe). Upravljavec lahko zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, zgolj kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlati kadar se ponavljajo. Upravljavec nosi dokazno breme, da je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).