Skrb za okolje

Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme

Podjetje Espresso d.o.o. je v skladu z novo Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS št. 55/2015) prevzelo odgovornost zbiranja tovrstne odpadne opreme. Ob nakupu nove električne ali elektronske opreme lahko brezplačno oddate odpadno električno in elektronsko opremo v vse naše trgovine ali na zbirna mesta SLOPAK.

Pod električno in elektronsko opremo spadajo izdelki, ki za svoje pravilno delovanje potrebujejo električni tok ali elektromagnetno polje. Tovrstno odpadno opremo lahko oddate v naše trgovine pod naslednjimi pogoji:

  • ob nakupu novega izdelka v naših trgovinah ali ob dostavi na dom,
  • da je izdelek, ki ga želite oddati, razvrščen v isti razred kot novo dobavljen,
  • da je število oddanih izdelkov enako številu novo dobavljenih,
  • da oddani izdelek ni razstavljen ali poškodovan tako, da ga ni mogoče prenašati ali prevažati na enak način kot novo električno in elektronsko opremo, ali da ogroža zdravje zaposlenih, ki to opremo prevzemajo.

Ravnanje z odpadno embalažo

Podjetje ESPRESSO d.o.o. je vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe SLOPAK d.o.o. po pogodbi št. 643/15-05.

Espresso d.o.o.