Splošni pogoji poslovanja

Ti pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov in določajo pogoje uporabe spletne strani in pogoje nakupa preko spletne strani www.espresso.si, ki jo upravlja družba ESPRESSO d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik) in pogoje obdelave osebnih podatkov, ki jih zbira ponudnik.

1. Informacije o ponudniku

Ponudnik in njegov naslov: ESPRESSO d.o.o., Tržaška cesta 330, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: illy@espresso.si
Matična številka: 1328298
Identifikacijska številka za DDV: SI99387638
Poslovne banke: NLB d.d. – št. računa: SI56 0208 5005 1460 417, Banka Koper – št. računa: SI56 1010 0005 0968 063
Vpis v sodni register Okrajnega sodišča v Ljubljani pod št. 98/05721

2. Naročanje izdelkov

Izdelke lahko naročate preko spletnega naročila na naših internetnih straneh, po elektronski pošti na naslov illy@espresso.si ali po faxu na št. (01) 422 88 90. Izdelke lahko naročate 24 ur na dan, vse dni v letu. Vsa prejeta naročila bomo obravnavali kot nepreklicna. V primeru napake v naročilu, lahko kupec brez dodatnih stroškov prekliče ali spremeni naročilo, če je to še v obdelavi in še ni bilo odposlano po pošti.

Izdelke lahko naročite tudi po telefonu na številki (01) 422 88 88 vsak delavnik od 8. do 16. ure.

Po oddaji elektronskega naročila prejme naročnik obvestilo po elektronski pošti, da je bilo naročilo uspešno oddano. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov, pravilnosti naročila ali usklajevanja naročila pokliče naročnika na njegovo kontaktno telefonsko številko.

3. Cene

Vse navedene cene so v evrih. V cenah je že vključen 9,5 % DDV na živila in 22 % DDV na vse ostale izdelke. Cene veljajo do objave novega cenika. Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu. Zanje ne prevzemamo odgovornosti. Pridružujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne najave.

4. Dostava in plačilo

Plačilo za fizične osebe je gotovinsko ob prevzemu pošiljke ali brezgotovinsko s plačilnimi karticami, PayPal računom ali nakazilom na TRR. Za pravne osebe velja plačilo po predračunu, ki vam ga bomo poslali po elektronski pošti, po faksu ali po pošti. Prosimo obvezno navedite davčno številko podjetja.

Naročeno blago vam bomo poslali najkasneje v roku 3 delovnih dni po prejemu naročila preko Pošte Slovenije. Poštnina ni vključena v ceno. Stroški poštnine se obračunavajo po veljavnem ceniku Pošte Slovenije in so odvisni od količine naročenih izdelkov. Fizičnim osebam ob naročilu blaga v vrednosti nad 60,00 evrov poštnine ne zaračunavamo. Pri prevzemu odkupne pošiljke Pošta Slovenije zaračuna poštno provizijo za prenos kupnine po njihovem veljavnem ceniku (v višini 1 % od vrednosti oz. najmanj 0,93 evra).

Račun za izveden nakup bo priložen pošiljki in hranjen na sedežu družbe ter dostopen na zahtevo, ki jo prejemnik pošlje na e-naslov illy@espresso.si.

5. Reklamacije in vračilo blaga

Ob prevzemu blaga je naročnik dolžan preveriti količino in kakovost blaga.

Naročnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku po elektronski pošti illy@espresso.si ali z odstopnim obrazcem sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni naročnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od nakupa.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora naročnik z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika ESPRESSO d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 330, 1000 Ljubljana, telefon 01 422 88 88, faks 01 422 88 90, e-naslov illy@espresso.si, o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi odstopni obrazec. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice naročnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Vrnjeno blago mora biti nerabljeno, nepoškodovano ter v originalni in nepoškodovani embalaži. Vračilo kupnine bo izvedeno na račun naročnika takoj, ko je to mogoče oz. najkasneje v roku 14 dni od datuma prejema vrnjenega blaga.

6. Odgovornost za stvarne napake

Ponudnik mora naročniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 1. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo,
 2. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo naročnik kupuje, ki pa je bila ponudniku znana, oziroma bi mu morala biti znana,
 3. če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 4. če je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema s sliko v spletni trgovini, razen če je bila slika prikazana le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko naročnik ponudniku sporoči osebno, o čemer mu mora ponudnik izdati potrdilo, ali pa ga pošlje v prodajalno, kjer je bil izdelek kupljen.

Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil izdelek izročen. Šteje se, da je napaka na izdelku obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Naročnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako na izdelku ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima naročnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

7. Garancija

Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu. Garancija je veljavna samo ob upoštevanju navodil za uporabo, navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi garancijskega lista in računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije.

8. Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik preko spletne strani www.espresso.si in v svojih fizičnih poslovalnicah zbira osebne podatke strank. Ponudnik kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Naša politika glede varovanja osebnih podatkov je naslednja:

 • Podatkov o naših strankah nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen naših pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov.
 • Pogodbenim obdelovalcem omogočamo obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov, kot je določena z veljavno zakonodajo.
 • Osebne podatke hranimo dokler je to nujno potrebno za izpolnjevanje namena, zaradi katerega so bili zbrani oziroma do preklica privolitve posameznika.
 • Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov naših strank. Za njihovo varovanje je odgovorna tudi registrirana stranka sama, in sicer tako, da poskrbi za varovanje svojega uporabniškega imena in gesla, ter s protivirusno zaščito svoje naprave.
 • Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe ponudnika in pooblaščene osebe naših pogodbenih obdelovalcev.
 • Pravila o varstvu osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali in dopolnjevali v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov in način privolitve za njihovo obdelavo

 • Ponudnik zbira osebne podatke preko varne povezave (SSL) in jih s kriptiranjem ščiti med njihovim prenosom preko spleta.
 • Ponudnik zbira in obdeluje osebne podatke izključno na osnovi privolitve posameznika.
 • V primeru stikov ponudnika preko kontaktnih obrazcev se vneseni osebni podatki uporabijo izključno za pošiljanje odgovora na zastavljeno vprašanje oziroma povpraševanje. Podatki se preko elektronskega sporočila prenesejo v e-poštni predal ponudnika. Stranka svojo privolitev izrazi s pritiskom na gumb za pošiljanje.
 • Na vseh ostalih spletnih obrazcih, ki vključujejo oddajo osebnih podatkov, so privolitve navedene kot izbirna polja in stranka svojo privolitev izrazi z označitvijo privolitve. Izražena privolitev se upošteva ob potrditvi spletnega obrazca.
 • Privolitve, ki vključujejo strinjanje s Splošnimi pogoji poslovanja, so obvezne za potrditev spletnega obrazca.

Namen obdelave zbranih osebnih podatkov

 • Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za namen, za katerega so bili zbrani in za katerega ima privolitev posameznika.
 • Osebne podatke strank spletne trgovine bomo uporabili izključno za potrebe vodenje njihovih uporabniških računov (pošiljanje obvestil po e-pošti ob vsaki spremembi statusa uporabniškega računa) in izpolnjevanje njihovih naročil (pošiljanje obvestil po e-pošti ob vsaki spremembi statusa naročila, npr. ob oddaji naročila, ob prejetem plačilu, ob odpošiljanju blaga, dostavi, pošiljanju računa, izpolnjevanju reklamacij, uveljavljanju garancije in drugih spremebah, povezanih z naročilom).
 • Osebne podatke strank, ki so privolile v prejemanje obvestil o naših novostih, dogodkih in ponudbah, bomo uporabili izključno za obveščanje na izbran način (e-pošta, SMS) največ enkrat mesečno.
 • Osebne podatke strank, ki nam na spletni strani preko kontaktnega obrazca oddajo sporočilo, bomo uporabili izključno za odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma povpraševanje.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

 • Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma pravicah posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljalca osebnih podatkov ESPRESSO d.o.o., Tržaška cesta 330, 1000 Ljubljana, po pošti, elektronski pošti na illy@espresso.si ali na telefon 01 422 88 88.
 • Stranke z uporabniškim računom na spletni strani lahko svoje osebne podatke spreminjajo v svojem profilu brez omejitev.
 • Upravljalec bo na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.
 • Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas upravljavec zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Odjava od obveščanja

 • Od prejemanja obvestil po elektronski pošti se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo. Od prejemanja obvestil na GSM številko se lahko odjavite s povratnim sporočilom z vsebino »Odjava« ali pa nam svoje želje sporočite pisno na naslov podjetja ali osebno v poslovalnici, kjer ste oddali svojo privolitev.
 • V kolikor obvestila kljub odjavi še vedno prejemate, se vam za to iskreno opravičujemo in vas prosimo, da nas na to takoj opozorite.

Pravica do pritožbe
Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na naslov Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefon 01 230 97 30, e-naslov gp.ip@ip-rs.si.

9. Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in ostale predpise Republike Slovenije. Ponudnik se trudi izpolnjevati svojo dolžnost in vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožbe se odda preko e-poštnega naslova illy@espresso.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Morebitne spore bodo uporabniki in ponudnik reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, pa bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.